Benytter du dig af mulighederne for at gøre systemerne endnu bedre?

04-03-2019
Digitale løsninger

Kender du dine muligheder?

Vedligeholdelsen og videreudviklingen af Navision Stat, IndFak og RejsUd styres fra Moderniseringsstyrelsen, og tager udgangspunkt i et standardiseringskoncept, der giver plads til ændret lovgivning, behov for nye systemintegrationer og mulige effektivisering af de forretningsmæssige proceser, som systemerne hver i sær understøtter.

Men hvis du har en god idé, eller blot vil indberette en fejl eller uhensigtsmæssighed ved løsningerne, er du ligeledes meget velkommen til at indberette dette via vores indberetningsblanketter, som du finder for hver system:

Navision Stat: Økonomi og regnskab

IndFak: Indkøb og faktura

RejsUd: Rejser og udlæg

Brugeradministrationsmodulet (BAM): Brugeradministration