Overenskomst på plads for 1.900 FGU-lærere

07-05-2019

Moderniseringsstyrelsen og Lærernes Centralorganisation har nu indgået en overenskomst for lærerne på den nye forberedende grunduddannelse (FGU), der åbner dørene 1. august.

Efter lange og konstruktive forhandlinger mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Moderniseringsstyrelsen er det nu lykkes at lande en overenskomstaftale.

Vi har fået en aftale, som betyder, at lederne og lærerne på skolerne nu kender lærernes ansættelsesvilkår. Jeg er glad for, at vi kunne finde hinanden, og har indgået en overenskomst, som begge parter kan se sig selv i. Det skaber ro om skolestarten.

Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Linda Nordstrøm Nissen.

Overenskomstaftalen indeholder:

  • Basisløn på mellem 390.000 og 468.000 kroner årligt
  • Arbejdstid svarende til ikke-akademiske lærere i staten
  • Ét samlet regelsæt med enkle og klare regler

Fakta om den forberedende grunduddannelse

Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samler en række tilbud, der tidligere blev udbudt af bl.a. VUC og produktionsskolerne. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om FGU på Undervisningsministeriets hjemmeside.