Minister beskikker nye dommere til Tjenestemandsretten

06-05-2019

Ministeren for offentlig innovation Sophie Løhde har beskikket nye dommere til Tjenestemandsretten.

Tjenestemandsretten behandler sager om fortolkning eller overtrædelse af aftaler vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for statslige tjenestemænd. Tjenestemandsretten behandler også sager om kollektiv overtrædelse af bestemmelsen om, at tjenestemænd skal overholde de regler, der gælder for deres stilling.

Fra den 1. juli 2019 og frem til udgangen af juni 2024 har Tjenestemandsretten følgende sammensætning.

Formand

 • Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

Dommere

 •          Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret
 •          Landsdommer Tuk Bagger, Østre Landsret
 •          Formand Anders Bondo Christensen, Lærernes Centralorganisation
 •          Formand Jesper Korsgaard Hansen, CO10 – Centralorganisationen af               2010
 •          Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne
 •          Sekretariatschef Michael Jespersen, Offentligt Ansattes Organisationer
 •          Kontorchef Carl Erik Johansen, Moderniseringsstyrelsen
 •          Kontorchef Jesper Schaumburg-Müller, Moderniseringsstyrelsen
 •          HR-chef Erling Wulff, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
 •          Centerchef Anne Braad, Rigspolitiet