Overenskomst for studenterundervisere og cirkulære om frit organisationsvalg

06-06-2019

Finansministeriet har med Studenteransattes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende indgået overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.

Download overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter mv. her.

Samtidig udsendes cirkulære om frit organisationsvalg på Akademikerområdet, idet Pharmadanmark og Dansk Magisterforening har indgået aftale om frit organisationsvalg.

Download cirkulære om frit organisationsvalg på Akademikerområdet her.