Nye servicebeskrivelser giver bedre overblik

25-06-2019
Digitale løsninger

Med en række nye servicebeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer og løsninger, får du et bedre overblik over roller og ansvar, rettigheder og overordnede anvendelseskrav.

Moderniseringsstyrelsens servicebeskrivelser har til formål at vejlede om, hvad der er Moderniseringsstyrelsens overordnede og tværgående rolle og ansvar som leverandør af fællesstatslige it-løsninger – og hvilke ansvarsopgaver, de statslige institutioner har som brugere.

Fokus på større brugervenlighed

For at gøre Moderniseringsstyrelsens servicebeskrivelse mere brugervenlig og tilgængelig er den blevet opdelt i en Generel Servicebeskrivelse og en række system- og løsningsspecifikke servicebeskrivelser.

Sammen supplerer den generelle servicebeskrivelse og de specifikke servicebeskrivelser hinanden og giver det fulde overblik for dig som kunde i Moderniseringsstyrelsen.

Generel servicebeskrivelse

Den overordnede opgave- og ansvarsfordeling mellem Moderniseringsstyrelsen og institutionerne fremgår af den generelle servicebeskrivelse. Her får du overblik over Moderniseringsstyrelsens portefølje af fællesstatslige administrative systemer og løsninger og kan bl.a. læse om anvendelseskrav og brugerinstitutionens rettigheder i forbindelse med opsigelse eller ophør.

Specifikke servicebeskrivelser lanceres løbende

I de specifikke servicebeskrivelser får du indsigt i de enkelte løsninger og systemer. Her kan du læse om fx specifikke servicemål, ansvarsdeling, ydelsesbeskrivelser, nøglekontroller og dokumentationskrav.

De specifikke servicebeskrivelser forventes publiceret hen over sommeren.

Publiceret indtil nu er:

  • Servicebeskrivelse for Navision Stat
  • Servicebeskrivelse for RejsUd
  • Servicebeskrivelse for Statens Koncernsystem (SKS)
  • Servicebeskrivelse for Statens BI - LDV
  • Servicebeskrivelse for SKB/OBS
  • Servicebeskrivelse for Single sign-on


Gå til alle gældende servicebeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemydelser