Implementeringen af Statens Budgetsystem skrider frem

19-06-2019
Digitale løsninger

De kommende brugere af SBS kan glæde sig til at få en opdateret version af systemet. Input fra pilotinstitutionerne og de første brugere bliver indarbejdet i en ny release, der frigives inden sommerferien.

Implementeringen af Statens Budgetsystem (SBS) er i fuld gang. Systemet bruges nu i mere end 50 statslige institutioner i Finansministeriet, Statsministeriet, Erhvervsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Socialministeriet og Undervisningsministeriet. 

Ny systemrelease med input fra de første brugere

I takt med at flere brugere tager løsningen i anvendelse er vi i Moderniseringsstyrelsen glade for de erfaringer der bliver meldt ind.

På baggrund af erfaringerne ikke mindst fra de første pilotbrugere, arbejder vi sammen med KMD på at kunne frigive en ny release til SBS inden sommerferien. Opdateringen vil primært gøre det lettere og mere enkelt at arbejde i specialmodulerne til løn, anlæg og koncernstyring.

Forberedelser til anden implementeringsbølge

Implementeringen af bølge 2 har kørt hen over foråret og institutionerne er godt i gang med at lære systemet at kende og få taget det i anvendelse. Bølge 2 afsluttes kort efter sommerferien, når institutionerne skal gennemføre udgiftsopfølgning 2 understøttet af SBS.

SBS ønsker alle en god sommer.

Læs mere om Statens Budgetsystem

Læs mere om implementeringsforløbet