Flere og flere finder nytte i Statens Benchmarkdatabase

15-01-2019
Økonomi Digitale løsninger

Som leder i staten kan du få adgang til en masse relevant og unik ledelsesinformation via Statens Benchmarkdatabase. Den viden er der flere og flere ledere i staten, der drager nytte af: Aktiviteten i Statens Benchmarkdatabase er således steget med hele 19 procent fra 2017 til 2018.

Som leder i staten har du ofte behov for en række nøgletal om din egen institution - det gælder f.eks. nøgletal om økonomistyringen af din institution sammenlignet med andre institutioner i staten. 

En kilde til denne viden er Statens Benchmarkdatabase, der drives af Moderniseringsstyrelsen. Og et stadigt stigende antal offentlige ledere finder således gavn i de nøgletal, som udstilles i Statens Benchmarkdatabase.

Stor stigning i aktiviteten i Statens Benchmarkdatabase

19 pct.

Så meget steg aktiviteten i Statens Benchmarkdatabase fra 2017 til 2018.

Kilde: Moderniseringsstyrelsen

Måneden med mest aktivitet i 2017 var februar, hvor ca. 2000 nøgletalsrapporter blev hentet i databasen. En årsag til er sandsynligvis, at mange af statens institutioner anvender nøgletal fra Benchmarkdatabasen i deres årsafslutninger.

Brugerinddragelse skal give endnu mere aktivitet

Statens Benchmarkdatabase bliver løbende udviklet, så den passer til brugernes efterspørgsel. Som en del af dette udviklingsarbejde blev der allerede i 2017 igangsat en brugerundersøgelse, og Moderniseringsstyrelsen har også gennemført en undersøgelse af aktiviteten i databasen. Undersøgelsen giver indblik i hvilke nøgletal, der tilgås mest, og hvilke institutioner, der anvender databasen oftest. Målet med både brugerundersøgelsen og aktivitetsundersøgelsen er at gøre databasen endnu mere brugerrettet.

Dette arbejde har ført til  række anbefalinger, som i dag er implementeret i selve databasen, men udviklingen af databasen slutter naturligvis ikke her. Moderniseringsstyrelsen arbejder bl.a. med at udvikle yderligere 1-2 efterspurgte nøgletal samt på at udvikle et mere brugervenligt format til databasen.