Selvejende institutioner: Ledelseserklæring til dokumentation af it-sikkerhed

13-02-2019
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsens ledelseserklæring for 2018 er nu tilgængelig. Med ledelseserklæringen får de selvejende institutioner – som er underlagt krav om ekstern revision – hjælp til at dokumentere it-sikkerheden i de fællesstatslige it-systemer.

Ledelseserklæringen er udarbejdet som en hjælp til de selvejende statslige institutioner, samt kommunale og regionale kunder, der benytter Moderniseringsstyrelsens fællesstatslige it-systemer og som i forbindelse med ekstern revision skal dokumentere it-sikkerheden i systemerne.

Ledelseserklæringen beskriver hvad Moderniseringsstyrelsen står inde for i sin rolle som systemleverandør – herunder ansvar for revision, sikkerhed og leverandørstyring. Erklæringen træder i stedet for en revisionserklæring, og kan benyttes til at dokumentere it-sikkerheden i systemerne.

Ledelseserklæringen er udarbejdet som en service for de nævnte institutioner, fordi der under den statslige revisionsordning ikke bliver udarbejdet revisionserklæringer.

Du kan rekvirere ledelseserklæringen ved at sende en mail til