Automatisk årsafslutning i Navision Stat

03-12-2019
Digitale løsninger

I Moderniseringsstyrelsen har vi fokus på at automatisere handlinger, som gør det nemmere for brugeren, og som kan hjælpe med at sikre korrekte arbejdsgange. Med den seneste frigivelse til Navision Stat – NS 9.4.001 – vil systemet fremover foretage udvidet automatisk årsafslutning.

Den udvidede automatiske årsafslutning er lavet for at sikre korrekt nulstilling af året og registreringsramme.

Årsafslutning vil automatisk blive foretaget for regnskaber, der både modtager SKS perioder og eksporterer data til SKS, ud over den automatisering, der tidligere er implementeret i forhold til lukning af gammelt år og oprettelse af nyt år (NS9.4).

Ændringen sikrer, at årsafslutningen automatisk vil blive foretaget for regnskaber, der både modtager SKS perioder og eksporterer data til SKS.

Hvornår finder den automatiske årsafslutning sted?

Automatiske årsafslutning afvikles første gang, når den første bruger med bogføringsrettigheder logger på systemet efter periode 13 lukker – for 2020 vil dette være den. 7. februar 2020. Den automatiske årsafslutning kører i baggrunden og vil derfor ikke forstyrre brugeren i sit arbejde.

Hvordan foregår den udvidede automatiske årsafslutning?

For at den automatiske årsafslutning kan foretages, vil systemet tjekke, at en række forudsætninger er på plads, eksempelvis at SKS indeholder en periode 13 med datoen d. 31.12.xx, som er lukket, samt at ØDUP integrationen er korrekt opsat.

Såfremt en eller flere forudsætninger ikke er på plads, vil brugeren få en besked om hvad der skal foretages før årsafslutningen kan gennemføres. Efter man har foretaget rettelserne, vil systemet automatisk gennemføre årsafslutningen.

Efter den første automatiske årsafslutning vil der blive dannet en årsafslutningskladde med en speciel nummerserie. De følgende år, når der igen foretages automatisk årsafslutning, vil systemet finde og anvende den samme kladde og nummerserie. Dette vil sikre, at årsafslutningen foretages og bogføres ensartet og korrekt år efter år.

Læs mere om den automatiske årsafslutning og de andre nye funktionaliteter og rettelser til Navision Stat på Moderniseringsstyrelsens NS 9.5 release site, der inkluderer NS9.4.001.

Automatiseret årsafslutning kontra robot/RPA-processer

Den beskrevne automatisering på årsafslutningsområdet er den første ud af flere planlagte automatiseringer indlejret i Navision Stat, og derfor er det vigtigt at man som kunde har fokus på løbende at tilpasse eller helt slukke for eksisterende RPA-processer der risikerer at konflikte med, eller helt overflødiggøres af ny automatiserede processer i Navision Stat.

Læs mere om håndtering af RPA-processer i den anledning