36.000 brugere har evalueret de fællesstatslige it-systemer

19-12-2019
Digitale løsninger

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2019 viser, at der fortsat er en høj tilfredshed med vores fælles it-systemer i staten. Brugerne er generelt mest tilfredse med driftsstabiliteten og funktionaliteten og mindst tilfredse med brugervenligheden. De mange forbedringsforslag bruger vi til at udvikle vores systemer og ydelser.

De fleste af de 36.000 svar i Moderniseringsstyrelsens samlede brugertilfredshedsundersøgelse handler om de fællesstatslige it-systemer. I alt 8 it-systemer er blevet evalueret.

For første gang har alle brugere haft mulighed for at tilkendegive, hvor tilfredse de er med vores systemer og rapporteringsværktøjer. Tidligere undersøgelser har været baseret på svar fra et langt mindre udsnit af brugerne.

Generelt høj tilfredshed med systemer og BI-netværk

På en skala fra 1-5 præsenterer brugertilfredshedsundersøgelsen en generel tilfredshed med de fællesstatslige it-systemer på 3,7. Det lidt højere end brugertilfredshedsundersøgelsen i 2018, men der fortsat plads til forbedringer.

Brugerne er generelt mest tilfredse med driftsstabiliteten og funktionaliteten og mindst tilfredse med brugervenligheden på tværs af systemerne.

Samtidig viser undersøgelsen en meget høj tilfredshed med Moderniseringsstyrelsens BI-netværk på 4,3. Netværket giver deltagerne mulighed for at dele viden og erfaringer med at bruge vores rapporteringsydelser, Power BI, analyser og ledelsesinformation.

Læs mere om BI-netværket her

Stigende brugertilfredshed på kernesystemer

Statens Lønløsning og Navision Stat scorer højt i målingen på systemområdet. Det sætter vi pris på, da de to systemer udgør rygraden på henholdsvis løn- og økonomiområdet. At brugerne i de statslige institutioner har tillid til systemerne, og at de understøtter de forretningsmæssige behov, er grundlæggende både for os og brugerne.

Mere end en måling

Vi sætter pris på, at mange har bidraget med en række konkrete forbedringsforslag og erfaringer fra den daglige brug af systemerne. Over 6.000 kommentarer er sendt videre til de systemansvarlige, som inddrager de mange input i det videre arbejde med at optimere og skabe bedre løsninger, der understøtter de administrative arbejdsopgaver og forretningsmæssige behov.

Plads til forbedringer

Vi tager til efterretning, at brugervenligheden på tværs af systemerne scorer lavest i forhold til de øvrige parametre. Mange input og forbedringsforslag handler netop om brugervenlighed, brugergrænseflader, adgang til brugervejledninger og support. Især RejsUd er udfordret med den laveste brugertilfredshed på 3,0. Det er vi kede af, men vi ved godt, at der er udfordringer, og vi vil sammen med vores leverandør af løsningen arbejde videre med at forbedre brugervenligheden i systemet.

Læs mere og download rapporten om den samlede brugertilfredshedsmåling her