Justering af tjenestemandslønninger, ny lægeoverenskomst mv.

30-08-2019

Finansministeriet har med organisationerne indgået aftale om justering af tjenestemandslønninger, ny lægeoverenskomst samt protokollat for teknologiinstruktører ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Finansministeriet har med Yngre Læger indgået

Overenskomst for læger i staten

Finansministeriet har med Dansk Metal indgået

Protokollat om løn- og ansættelsesvilkår for teknologiinstruktører ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Finansministeriet har med tjenestemændenes centralorganisationer indgået

Aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. pr. 1. april 2018