Hvordan kan vi inddrage samarbejdspartnerne bedre?

23-08-2019
Digitale løsninger Indkøb Økonomi

Knap 300 medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen mødes i dag med medarbejdere fra hele 30 statslige institutioner for at blive klogere på, hvordan styrelsen kan blive bedre til at inddrage kollegaer og samarbejdspartnere i udviklingen af store fælles løsninger. ’Vi skal væk fra ’One size fits all’ og blive bedre til at spørge og lytte til de lokale behov’, siger direktør Poul Taankvist.

""

Statens Budgetsystem til 120 millioner kroner, en ny HR-løsning til hele staten eller et nyt it-system med enkle regler til at administrere 400 tilskudspuljer og 13,5 milliarder.

Moderniseringsstyrelsen udvikler og udruller løbende nye store fælles løsninger i staten, der skal lette administrationen, mindske unødigt bureaukrati og skabe tid til kerneopgaverne og give en bedre borgerservice.

Det sker allerede i et tæt samarbejde med de statslige institutioner, men fremover skal de lokale medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere inddrages langt mere systematisk i alle styrelsens fællesstatslige projekter, fortæller Moderniseringsstyrelsens direktør Poul Taankvist.

Ud at se kunderne i øjnene

Derfor har Direktionen i dag samlet knap 300 af sine medarbejdere i styrelsen til en faglig dag. Her har den tidligere Deadline-vært, Nynne Bjerre Christensen, været ordstyrer i en debat, hvor ledere fra andre institutioner i staten satte spotlys på, hvor de konkret ser muligheder for bedre inddragelse.

Desuden vil alle styrelsens medarbejdere komme ud på ’kundebesøg’ hos 30 forskellige statslige institutioner – fra Nationalmuseet til Lægemiddelstyrelsen. Målet er at finde de bedste eksempler frem på god inddragelse, hvor der er blevet lyttet til brugernes behov i nye løsninger.

Vi er meget bevidste om, at vi kun kan løse vores opgaver i Moderniseringsstyrelsen ved at være nysgerrige, lytte og inddrage. Vi er allerede godt i gang flere steder, men der er ingen tvivl om, at vi kan gøre det bedre og mere metodisk. Poul Taankvist, direktør.

Vi skal i langt højere grad - helt fra starten af et nyt projekt - spørge vores kollegaer og samarbejdspartnere, hvilke behov de har og tage dem grundigt med på råd, før, under og efter udviklingen af en ny løsning. Vi skal væk fra kæmpestore ’One size fits all’ løsninger og se kunderne i øjnene, så vi får forventningsafstemt, hvad der lokalt giver værdi. 

Alle de gode eksempler på inddragelse fra medarbejdernes kundebesøg, bliver samlet i et katalog, som skal inspirere styrelsen til fremadrettet at arbejde mere systematisk med inddragelse af interessenterne.