Supportstafetten er godt undervejs fra København til Hjørring

12-09-2018
Digitale løsninger

Flytningen af systemsupporten fra Moderniseringsstyrelsen til Statens Administration er nået til økonomiområdet. Vi er i fuld gang med at sikre, at overdragelsen sker på den bedst mulige måde, så du kan være sikker på at få den rette support også fremover.

Hvor langt er vi egentlig nået?

Tidligere er visiteringen af samtlige supporthenvendelser, samt den egentlige systemsupport på lønområdet, flyttet fra Moderniseringsstyrelsen til Statens Administration. Lige nu er der derfor fokus på en tilsvarende overførelse af systemsupporten for økonomisystemerne.

Kick-Off primo september

Den 5. september blev der afholdt fælles opstart for alle supportmedarbejdere i Statens Administration i København, og efter introduktion til den samlede systemportefølje, med fokus på særligt Navision Stat, IndFak og RejsUd, overdrages de enkelte funktionalitetsområder nu et ad gangen.

Vi klør på med krum hals

Selvom vi står over for en stor opgave, er der en generel god stemning, og alle yder en særdeles fokuseret indsats, for at komme i mål som planlagt.

Herunder er det et snapshot af Navision Stat overdragelse, onsdag den 12.09.18, hvor det lykkedes fotografen at købe 5 minutter af det stramme overdragelsesprogram.

Processen

Hver eneste funktionalitetsområde overdrages med udgangspunkt i et struktureret setup, der sikrer, at alle supportelementer medtages, og hvor der løbende kan kvitteres for afsluttet overdragelse fra både Moderniseringsstyrelsens og Statens Administrations side. 

Selvom alt er planlagt fra starten, kan det imidlertid ikke udelukkes, at vi bliver klogere undervejs, og heldigvis var dette ligeledes forudset.