Statens anvendelse af Danske Bank

20-09-2018
Økonomi

Moderniseringsstyrelsen har kontrakt med Danske Bank om Statens betalingsformidling, dvs. håndtering af daglige ind- og udbetalinger (SKB/OBS), samt to mindre aftaler om depotforvaltning.

Kontrakten om statens betalingsformidling handler om, at Danske Bank stiller sin betalingsinfrastruktur til rådighed for staten. Staten har hverken indestående eller kredit i Danske Bank, da statens indestående er placeret i Nationalbanken, og staten indgår som selvstændig clearingdeltager i clearingen af betalinger mellem bankerne. Danske Banks opgave er at håndtere de daglige ind- og udbetalinger samt levere specifikation af disse til brug for clearingen.

Enkelte statslige institutioner kan herudover have fået tilladelse til at oprette konti uden for SKB/OBS – det vil typisk være valutakonti. På disse konti har staten et mindre indestående i Danske Bank.

Statens nuværende kontrakt med Danske Bank (om SKB/OBS) udløber den 1. april 2019. Moderniseringsstyrelsen er p.t. i udbud med en ny kontrakt, der skal gælde for de næste 4 år.