Single sign-on for statslige institutioner i pilotdrift

18-09-2018
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen sætter single sign-on (SSO) i pilotdrift fra november 2018. Løsningen skal lette login-processen for brugerne af de fællesstatslige administrative systemer.

Med SSO vil du som bruger ikke længere skulle taste et brugernavn og kodeord for at få adgang til de fællesstatslige systemer. I stedet vil du når du er logget ind på din computer automatisk også have adgang til systemerne.

Piloten på SSO omfatter Moderniseringsstyrelsens medarbejdere, der fra november 2018 får SSO til systemerne IndFak og RejsUd.

Når pilotdriften er gennemført i starten af 2019, vil Moderniseringsstyrelsen åbne for, at resten af de statslige institutioner kan koble sig på SSO-løsningen.

Systemer på SSO i løbet af 2019

Moderniseringsstyrelsen kobler løbende flere systemer på SSO-løsningen.

I løbet af 2019 forventes løsningen at omfatte Single sign-on til følgende systemer:

  • IndFak
  • RejsUd
  • Campus
  • Statens Budgetsystem
  • Statens HR
  • Navision Stat
  • LDV
  • Statens eRekruttering

Institutionens ansvar

De institutioner, som Statens It har driftsansvar for, skal ikke foretage sig noget ifm. tilkoblingen til SSO.

For øvrige institutioner gælder, at det er institutionernes eget ansvar at tilkoble institutionen SSO. Institutionerne vil få stillet en vejledning til rådighed i, hvordan it-afdelingen skal tilkoble institutionens AD til SSO.

Når en institution er koblet til SSO, skal brugerne ved første login indtaste deres brugernavn og password for hvert system, der er tilkoblet SSO. Derefter vil brugeren blive logget direkte ind i systemet. Password gemmes ikke i SSO-løsningen.

Moderniseringsstyrelsen vil informere de enkelte institutioner nærmere, når implementeringen af SSO er tættere på.