RejsUd2 i drift hos 121 statslige institutioner

19-09-2018
Digitale løsninger

Med det nye RejsUd får du en simpel løsning til håndteringen af organisationens rejseaktivitet, og systemet anvendes nu af 121 statslige og selvejende institutioner. Det nye system gør det lettere og mere intuitivt for såvel den rejsende at foretage afregninger som for chefen, der efterfølgende skal godkende rejsen.

Status på implementeringen af RejsUd2

RejsUd2 er implementeret og i drift hos de 121 statslige og selvejende institutioner som tidligere anvendte RejsUd1. Moderniseringsstyrelsen er nu i gang med implementering af de nye institutioner, som gerne vil anvende RejsUd2.

Systemforbedringer på vej

Moderniseringsstyrelsen ser nu frem til sammen med leverandøren at arbejde med at få udbedret systemet på de områder, hvor vi i løbet af implementeringen har konstateret at systemet ikke fungerer optimalt.

Det første vi har taget fat på er sekretærens adgang til kladder, samt mulighed for at opsætte sekretær for mange brugere på en gang, som har været efterspurgt af alle institutioner. Ændringen er netop lagt i produktion og vi håber at den kan hjælpe i det daglige arbejde med RejsUd. Derudover er vi i gang med en ændring af vores prioriteringsmetode, så vi sikrer at vi får prioriteret og udviklet de ønsker, som kommer flest muligt til gavn.

Hvad er RejsUd?

RejsUd er et rejseafregningssystem, der samler den rejsendes afregninger og udlæg i ét system og standardiserer opgavevaretagelsen for de statslige og selvejende institutioner.

Læs mere om RejsUd