Prækvalifikation til udbud af statens Oracle-programmer

04-09-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har prækvalificeret tre ansøgere til at afgive tilbud på Rammeaftalen om vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer.

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af de indkomne prækvalifikationsanmodninger udvalgt tre ansøgere som opfordres til at afgive tilbud. 

De prækvalificerede virksomheder er:

  • DXC Technology Danmark A/S
  • IBM Danmark A/S
  • Sysco AS

Tilbudsfristen er den 26. september 2018, kl. 00.00. Udbuddet gennemføres efter reglerne om udbud med forhandling, og Moderniseringsstyrelsen kan derfor enten vælge at starte forhandlinger med tilbudsgiverne eller acceptere et af de indledende tilbud.