Nyt e-kursus om god adfærd i det offentlige

26-09-2018
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen har netop lanceret et nyt e-kursus om god adfærd i det offentlige. Kurset kan findes på den statslige e-læringsportal Campus.

""

I december 2017 udgav Moderniseringsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner en revideret vejledning om god adfærd i det offentlige. Vejledningen handler om offentligt ansattes adfærd og behandler emner som fx gavemodtagelse, ytringsfrihed og instruktionsbeføjelse. Den beskriver blandt andet god adfærd i det offentlige igennem en række eksempler.

E-kurset indeholder 8 moduler, som er opbygget over kapitlerne i vejledningen om god adfærd i det offentlige. Modulerne indeholder dels en opridsning af gældende regler samt en række tests og casespørgsmål. Kurset er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen. Modulet om offentligt ansattes ytringsfrihed er udarbejdet i samarbejde med Justitsministeriet og udkom i 2017.

E-kurset er et led i en målrettet oplysningsindsats for at skabe fokus på de emner, som vejledningen omhandler. Det drejer sig bl.a. om reglerne for gavemodtagelse.

Det første og største skridt mod implementering af vejledningen er at sikre kendskab til reglerne. Det gør vi bl.a. med dette e-kursus, som alle ansatte i staten kan tage. Med kurset håber vi selvfølgelig, at vi kan sætte nogle tanker i gang hos de enkelte ansatte, og vi giver dem samtidig et redskab til at finde svarene på konkrete problemstillinger eller tvivlsspørgsmål.

Linda Nordstrøm Nissen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

Modulerne kan tages enkeltvis eller som et samlet kursus. Kurset kan tages af både medarbejdere og ledere, og Moderniseringsstyrelsen opfordrer til, at alle medarbejdere, for hvem kurset er relevant, gennemfører e-kurset.

Gå til den statslige e-læringsportal Campus