Ny beslutning om prækvalifikation til udbud af statens Oracle-programmer

12-09-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har tilbagekaldt den oprindelige prækvalifikationsbeslutning og truffet en ny beslutning om prækvalificering af tre ansøgere til at afgive tilbud vedrørende Rammeaftalen om vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer.

Moderniseringsstyrelsen har konstateret, at der er begået fejl ved ordregivers vurdering af ansøgernes anmodninger om prækvalifikation til deltagelse i udbud af Rammeaftale om vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer (Oracle-aftalen), som offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2018/S 124-281806 med senere ændringsbekendtgørelser.

I de rettidigt modtagne anmodninger, har det vist sig, at der findes oplysninger, som ordregiver på grund af systemtekniske fejl ikke har lagt vægt på ved den vurdering af anmodninger om prækvalifikation, som ligger til grund for ordregivers beslutning af den 31. august 2018.

Beslutningen af den 31. august 2018 om begrænsning af ansøgere, der er blevet opfordret til at afgive tilbud, tilbagekaldes derfor. Moderniseringsstyrelsen har på den baggrund genoptaget vurderingen af de rettidigt indkomne anmodninger og udvalgt tre ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

De prækvalificerede virksomheder er:

  • IBM Danmark A/S
  • Miracle A/S
  • Sysco AS

Tilbudsfristen er den 12. oktober 2018, kl. 12.00. Udbuddet gennemføres efter reglerne om udbud med forhandling, og Moderniseringsstyrelsen kan derfor enten vælge at starte forhandlinger med tilbudsgiverne eller acceptere et af de indledende tilbud.