Morgenmøde om Managementkonsulentaftalen

04-09-2018
Indkøb

Skal du købe managementkonsulentydelser til brug for opgaver vedrørende effektivisering af ressourceanvendelsen?

(Morgenmødet har samme indhold og form, som morgenmødet, der blev afholdt den 24. august)

Følgende emner gennemgås

 • De udbudsretlige principper
 • Beregning af kontraktværdi
 • Rammeaftalens anvendelsesområde, herunder rammerne for retten og pligten til at anvende rammeaftalen, samt hvilke ydelser rammeaftalen omfatter
 • Overvejelser og anbefalinger til forberedelsen af miniudbud, herunder rammerne for dialog mv.
 • Gennemførelse af miniudbuddet, herunder bl.a.:
  • Hvordan udfyldes miniudbudsmaterialet
  • Brug af optioner
  • Fastsættelse af tidsfrister
  • Præsentationsmøder
 • Evaluering af tilbud, herunder vurdering af konditionsmæssighed (gennemgang af skabeloner)
 • Tildeling af kontrakt, herunder Indhentelse af dokumentation for ESPD-oplysninger
 • Databehandleraftalen
 • Tiden efter underskrivelse af kontrakt, herunder rammerne for afklaringsfasen, udformning af betalingsplan mv.
 • Opsigelse/ophævelse af kontrakt
 • Målgruppe
 • Medarbejdere i staten, der beskæftiger sig med indkøb af managementkonsulentydelser til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen.

Tilmelding

Skriv til og tilmeld dig.

Der er 24 pladser og de tildeles efter et først til mølle-pricip.

Fristen for tilmelding er den 2. oktober – såfremt de 24 pladser er fyldt inden da, vil der blive lukket for tilmelding.

Tid og sted

Kurset afholdes i Moderniseringsstyrelsen, i lokale 0037 og 0039 kl. 9.00-11.00, tirsdag den 9. oktober 2018.

Forberedelse

Hvis du har et projekt eller går med et spørgsmål, som du gerne vil have svar på, kan du med fordel sende det til Rebecca Preisler - e-mail: - senest den 2. oktober, så kan vi evt. tage det op som case på kurset.