Genudbud af Trykkeriaftalen

27-09-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om genudbud af rammeaftalen vedrørende indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser (Trykkeriaftalen), da den nuværende rammeaftale udløber 31. december 2018.

Der afholdes orienteringsmøde for tilbudsgivere onsdag den 3. oktober 2018 fra kl. 9.30 til 11.30 på Landgreven 4, 1301 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes tilbudsgiver senest den 2. oktober 2018 kl. 13.00 meddele deres deltagelse i orienteringsmødet på

Antal deltagere bedes begrænset til maksimalt to pr. tilbudsgiver. Moderniseringsstyrelsen tager forbehold for at reducere antallet af deltagere pr. tilbudsgiver.

Find udbudsmaterialet for genudbud af Trykkeriaftalen på ethics.dk

Tilbudsgiver kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden. Afgivelse af tilbud skal ligeledes ske på udbudshjemmesiden.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er fredag den 26. oktober kl. 13:00.