Bedre og mere sammenhængende data fra Moderniseringsstyrelsen skal gøre det nemmere for statslige institutioner at løse deres kerneopgave

27-09-2018

Moderniseringsstyrelsen arbejder på at udvikle en samlet datastrategi. Målet med datastrategien er at skabe et godt grundlag for Moderniseringsstyrelsens videre arbejde med at understøtte statslige institutioner med forretningskritisk data og analyser.

Moderniseringsstyrelsen leverer forretningskritiske data og analyser til en lang række statslige institutioner

Moderniseringsstyrelsen udvikler og driver en lang række forretningskritiske IT-systemer for statslige institutioner, herunder både økonomi- og HR-systemer. Derudover har Moderniseringsstyrelsen til opgave konstant at understøtte udviklingen af driften af de statslige institutioner gennem analyser og udvikling af redskaber til en enkel og værdiskabende styring mv.

Grundlaget for dette arbejde er data, herunder også data fra de administrative systemer. At bringe disse data i spil, så statslige institutioner får et endnu bedre grundlag til den vedvarende udvikling af deres drift, er således afgørende for Moderniseringsstyrelsen.

Derfor arbejder Moderniseringsstyrelsen med at udarbejde en samlet datastrategi, hvis omdrejningspunkt netop er behovet hos de mennesker, der anvender data fra Moderniseringsstyrelsens mange systemer.

Et inddragende arbejde med fokus på brugernes behov

Arbejdet med Moderniseringsstyrelsens datastrategi tager udgangspunkt i brugernes behov. Derfor bygger datastrategien på interviews med en lang række analytikere, workshops med institutioner, som har arbejdet systematisk og ambitiøst med data i flere år, eksperter m.fl., en personaledag i Moderniseringsstyrelsen med data som tema, bidrag fra Moderniseringsstyrelsens netværk for BI- hhv. HR-ansvarlige i staten og en systematisk undersøgelse af institutionernes behov for og oplevelser med Moderniseringsstyrelsens eksisterende data.