Uddannelse til HK-tillidsrepræsentanter aftalt ved OK18

23-10-2018

Finansministeriet og HK Stat har ved overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalt et nyt, fælles projekt om uddannelse og efteruddannelse af HK-tillidsrepræsentanter.

Parterne har i perioden afsat midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter i HK Stat med henblik på at sikre tillidsrepræsentanternes funktion samt mulighed for at understøtte HK grupperne i forhold til kompetenceudvikling.

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, udtaler:

Kompetenceudvikling, i hverdagens drift og til fremtidens jobfunktioner, det skal være i fokus hos ledere og medarbejdere. Tillidsrepræsentanterne skal medvirke til at dette fokus sættes, fastholdes og udmøntes, så derfor ser jeg meget frem til, at vi med den fælles prioritering kan understøtte tillidsrepræsentanterne med uddannelse og aktiviteter i forhold til indsatsen.

Linda Nordstrøm Nissen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, udtaler:

Det er meget vigtigt for både ledelse og medarbejdere, at medarbejderne har de rette kompetencer til at løfte opgaverne. Jeg ser derfor også frem til den nærmere udmøntning af projektet, hvor vi i perioden sammen vil arbejde for en ny uddannelsesindsats og nye opgaver til TR, sådan at de kan medvirke til, at HK'ere har de rette kompetencer i forhold til opgaverne – også fremadrettet.