Ny vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån

25-10-2018
Økonomi

Med den nye regnskabsbekendtgørelse skal tilgodehavender herunder skattetilgodehavender under inddrivelse løbende nedskrives i regnskabet ud fra fordringernes reelle værdi.

De nye regler betyder, at der med udgangen af hvert kvartal skal foretages en værdiregulering af de fordringer, der er overdraget til Gældsstyrelsen. Den første regulering vil omfatte en samlet regulering for perioden 1., 2. og 3. kvartal 2018.

Moderniseringsstyrelsens nye vejledning angående den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån indeholder en nærmere beskrivelsen af, hvorledes reguleringen skal foretages.

Du kan finde vejledningen om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån her

Moderniseringsstyrelsens brev til samtlige departementer om den nye vejledning om regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån findes her