Invitation til markedsdialog i forbindelse med udviklingen af en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

12-10-2018

Formålet er at søge input fra markedet, der kan benyttes som baggrund for udarbejdelse af evt. udbudsmateriale.

Bemærk at tilmeldingsfristen er udløbet.

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i fællesskab besluttet at udvikle en lederuddannelse for statslige ledere inden for psykisk arbejdsmiljø. I den forbindelse gennemføres en dialog med markedet i overensstemmelse med udbudslovens § 39.

Udvælgelseskriterier

Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Konsulenter/konsulenthuse der aktuelt udøver virksomhed indenfor området.
  • Konsulenter/konsulenthuse der har erfaring med levering af konsulentydelser vedrørende ledelse og psykisk arbejdsmiljø.
  • Størrelse idet der ønskes dialog med både større og mindre virksomheder.

Leverandørfelt

Ud fra ovenstående kriterier påtænkes at invitere omkring 15 konsulenter/konsulenthuse. Så-fremt man ønsker at deltage, skal der rettes skriftlig henvendelse til: projektleder Vibeke Feldthaus i Moderniseringsstyrelsen på e-mail: senest mandag den 29. oktober 2018 kl.12:00.

Rammer

  • Mødevarighed: Dialogmøderne forventes at vare en time og afholdes med deltagelse af både Moderniseringsstyrelsen og CFU hos Moderniseringsstyrelsen i København i uge 47 og 48.
  • Møde antal: Der forventes afholdt møde med omkring 15 konsulenter/konsulenthuse.
  • Forud for møderækken vil Moderniseringsstyrelsen og CFU distribuere de emner og spørgsmål, der ønskes drøftet med dialogdeltagerne.


Læs forligsteksten fra overenskomstforhandlingerne 2018