Annullation af udbud af vedligehold og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer

12-10-2018
Indkøb

Udbud af vedligehold og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle- programmer annulleres. Produkterne forventes snarest genudbudt

Moderniseringsstyrelsen er blevet opmærksomme på en væsentlig fejl i udbudsmaterialet i det igangværende udbud af vedligehold og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer.

Der er på den baggrund truffet beslutning om at annullere udbuddet.

Moderniseringsstyrelsen forventer at genudbyde vedligehold og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer snarest.