Udbredelse af Statens Business Intelligence

20-11-2018
Digitale løsninger

Institutioner indenfor 10 ministerområder har foreløbig taget Power BI i brug på Statens BI platformen. I løbet af 2018 har Moderniseringsstyrelsen arbejdet målrettet på at udbrede Statens BI, der løfter arbejdet med rapportering, analyse og datadrevet styring i staten og selvejesektoren.

Førstevalg for business intelligence i staten

Statens BI er Moderniseringsstyrelsens fællesstatslige business intelligence løsning, som understøtter enkel og værdiskabende styring samt grundlag for bedre analyser og udnyttelse af data i staten og selvejesektoren.

Statens BI skal være institutionernes naturlige førstevalg som platform for rapportering og dataanalyse. Løsningen understøtter institutionerne i alle deres BI relaterede behov og fungerer som en katalysator til at løfte styring og ledelsesrapportering i staten og selvejesektoren.

Bred udbredelse og stor interesse

Institutioner indenfor 10 ministerområder har foreløbig taget Power BI i brug på deres Statens BI rapportservere. Finansministeriet er den absolutte topscorer, hvad angår antal af rapporttræk og står samlet set for ca. 2/3 af alle rapporttræk. Den statistik skal Moderniseringsstyrelsen arbejde på at få udlignet i løbet af 2019, så der er flere institutioner, der aktivt bruger de mange redskaber, som Statens BI platformen består af, i deres ledelsesrapportering.

Det er essentielt, at institutionerne oplever tiltagene omkring Statens BI som et aktiv, der løfter deres rapporteringsbehov. Moderniseringsstyrelsen afholder derfor løbende bilaterale møder med både større og mindre institutioner om, hvordan vi i fællesskab kan klæde dem på til at tilvejebringe mere værdiskabende, databaseret ledelsesinformation.

Til december bliver det desuden muligt for statslige og selvejende institutioner at anvende et sæt nye standardrapporter til økonomiopfølgning, som Moderniseringsstyrelsens har udviklet i Power BI.

En samlet platform for institutionernes dataanalyse og ledelsesrapportering

I regi af Statens BI stiller Moderniseringsstyrelsen en række systemer, databaser og rapporteringsløsninger til rådighed for de statslige og selvejende institutioner. Via Statens BI er det blandt andet muligt for den enkelte institution at:

  • Tilgå egne fællesadministrative data produceret i Moderniseringsstyrelsens systemer via institutionens lokale datavarehus, Statens BI – LDV
  • Koble de fællesadministrative data med data fra lokale sags- og produktionssystemer for at opnå en mere sammenhængende styring
  • Udstille relevant ledelsesinformation i skræddersyede Power BI rapporter på Statens BI rapportserveren

Under Statens BI’s paraply ligger desuden personalestatistikværktøjet ISOLA, som er ved at gennemgå en omfattende modernisering. Det nye ISOLA bliver også tilgængeligt som Power BI rapporter og skal være klar til at tage i brug i forbindelse med forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2020.

Institutioner med interesse i at høre mere om mulighederne med Statens BI kan kontakte fuldmægtig i Moderniseringsstyrelsens BI-team, Michel Sjøsten, på