Moderniseringsstyrelsen inviterer til gå-hjem møde om udvalgte pensionsretlige emner

09-11-2018

Emnerne på mødet er valgt med baggrund i de spørgsmål, der erfaringsmæssigt giver anledning til tvivl. Emnerne vil berøre forholdene for både tjenestemænd og overenskomstansatte.

Emnerne vil bl.a. omfatte:

  • Pensionsalderoptjening under tjenestefrihed mv.
  • Pensionsforhold for åremålsansatte
  • Supplerende pension til tjenestemænd m.fl.
  • Retræteordninger
  • Pensionsforhold for individuelt ansatte
  • Engangsbeløb til tjenestemænd m.fl. efter optjening af 37 års pensionsalder

Herudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Målgruppen for gå hjem-mødet er HR-medarbejdere i koncernfælles HR-afdelinger i staten, universiteter og professionshøjskoler. Af pladshensyn beder vi om, at højst to medarbejdere pr. institution tilmelder sig gå hjem-mødet.
Deltagelse i gå hjem-mødet er gratis.

Sted: Mødet afholdes hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K

Tid: Fredag den 22. marts 2019 kl. 13.00-15.00

Tilmelding sker via CAMPUS. Hvis CAMPUS ikke er tilgængelig for jeres institution, skal tilmelding ske ved henvendelse til Asha Janjua på