Moderniseringsstyrelsen etablerer analytics netværk i staten

09-11-2018

Bedre borgerservice og større kvalitet i tilsyn med virksomheder. Der er store potentialer i at arbejde målrettet med analyse af data.

Det viser en rapport fra Moderniseringsstyrelsen, der skal inspirere andre offentlige myndigheder til at udnytte informationsmulighederne i data. Nyt netværk skal hjælpe med at dele erfaringer på tværs, udbrede de gode løsninger og inspirere til at anvende nye teknologier.

Moderniseringsstyrelsen har kortlagt brugen af avancerede analysemetoder – analytics, big data, machine learning m.m. – i staten. Kortlægningen viser bl.a., at der både er store visioner i de statslige institutioner, og at udviklingens råstof i form af data også er tilgængeligt. En udfordring er dog, at de statslige institutioner mangler en ramme til at lære af hinandens erfaringer med disse nye teknologier.

I rapporten har Moderniseringsstyrelsen interviewet ledere fra en lang række styrelser, ministerier og institutioner for at kortlægge deres arbejde med at analysere og anvende data. Målet er, at rapporten skal inspirere andre offentlige myndigheder til selv at udnytte data mere analytisk, og i forlængelse heraf har Moderniseringsstyrelsen etableret et tværstatsligt netværk, der skal sikre erfaringsudveksling og videndeling om emnet.

Store muligheder i dataunderstøttet offentlig forvaltning og service

Potentialet for brug af avancerede analysemetoder m.m. til at understøtte den offentlige forvaltning er stort. Brug af analytics, big data, machine learning m.m. kan f.eks. medvirke til at sikre, at borgere får en hurtigere og mere præcis sagsbehandling, eller at ressourcer til tilsyn med virksomheder kan målrettes mod virksomheder med kritisable kulturer og praksisser, så virksomheder, der overholder reglerne, skal bruge mindre tid og energi på at håndtere myndighedstilsyn. Der skabes med andre ord muligheder for en langt mere effektiv og smidig offentlig forvaltning, således at ressourcerne kan bruges på det, der giver værdi for borgerne.

Moderniseringsstyrelsen skal understøtte denne udvikling. Derfor har Moderniseringsstyrelsen også et ansvar for at facilitere, at man rundt om i den offentlige sektor lærer af hinandens erfaringer – både positive og negative.

Se rapport om kortlægning af analyse i staten

Hvis du vil vide mere om Moderniseringsstyrelsens Netværk for Analytics i Staten, så kontakt kontorchef Michael Sperling på