Implementeringskoncept testes i forbindelse med udrulning af Statens HR

12-11-2018

2. pilotinstitutionerne skal teste syv opgavepakker frem mod go live efter påske 2019.

Pilot 1 institutionerne har haft fokus på at teste funktionaliteten i løsningen. 2. pilotinstitutionerne har derimod fokus på at teste et generisk implementeringskoncept.

Implementeringskonceptet er bygget op over ni måneder i alt, med syv måneder før go live og to måneder fra go live til løsningen er overgået til drift. I de syv måneder er der en række aktiviteter, som skal give institutionerne den bedst mulige implementering af Statens HR.

De mange aktiviteter findes i en omfattende implementeringsplan, som institutionerne får udleveret i starten af implementeringsforløbet. For at gøre det let for institutionerne har Moderniseringsstyrelsen udviklet et koncept, hvor aktiviteterne fra implementeringsplanen er grupperet i syv opgavepakker, som Moderniseringsstyrelsen leverer undervejs i implementeringsforløbet.

Implementeringsorganisationen

Som optakt til udrulning i et ministerområde etableres en implementeringsorganisation med en gennemgående kontaktperson fra Moderniseringsstyrelsen og en lokal overordnet projektleder. Desuden skal de fire implementeringsområder: Uddannelse og support, Organisatorisk forandring, Data og system og Kommunikation dækkes af lokale medarbejdere, som har de relevante kompetencer. Moderniseringsstyrelsen matcher de fire områder med tilsvarende kompetencer.

Hvordan formidler vi opgavepakkerne til institutionerne?

For at skabe den bedste forståelse for hver opgavepakke afholder Moderniseringsstyrelsen et møde, hver gang en opgavepakke igangsættes. På møderne afklares evt. udeståender. Møderne afsluttes med en evaluering, så projektet straks kan gå i gang med justeringer af selve opgavepakken og evt. af setuppet i forhold til det videre forløb.

De første erfaringer

På nuværende tidspunkt er de første fire opgavepakker sendt ud til deltagerne. Det drejer sig om:

  1. Implementeringsopstart
  2. Gapfitanalyse
  3. Kommunikation
  4. IT opsætning

Samtidig er alle mødeaktiviteter knyttet til opgavepakkerne booket. De hidtidige tilbagemeldinger viser, at 2. pilotinstitutionerne er glade for planen og for at få klare meldinger om, hvad der skal ske hvornår. De udtrykker også tilfredshed med de forskellige hjælpeværktøjer i form af skemaer, vejledninger etc.