Vi arbejder for en bedre offentlig sektor - debatindlæg i Politiken 26. marts

26-03-2018

Medarbejderne i Moderniseringsstyrelsen går hver dag på arbejde med målet om at forringe velfærden og arbejdsvilkårene for deres offentlige ansatte kollegaer.  Denne grove og grotesk forkerte påstand kunne man i tirsdags læse her på debatsiderne i et indlæg af debatredaktør Gry Inger Reiter. Ikke nok med at debatredaktøren fundamentalt har fået galt fat i, hvad der driver medarbejderne i Moderniseringsstyrelsen, hun har desværre også misforstået, hvad vores arbejde i styrelsen består i.

Havde hun givet sig tid til at søge information om Moderniseringsstyrelsen, ville hun på vores hjemmeside Modst.dk kunne læse om de projekter, vi arbejder med.

I Moderniseringsstyrelsen arbejder vi hver dag for at gøre det nemmere og mere enkelt for statslige og offentlige institutioner at løse deres kerneopgaver effektivt til gavn for borgerne.”

Sådan lyder det blandt andet i den mål- og resultatplan, vi arbejder efter i 2018. Med andre ord er vi ikke sat i verden for at genere hverken borgere eller ansatte i den offentlige sektor, men derimod for at sikre, at vi bruger skattekronerne bedst muligt til størst mulig gavn for det velfærdssamfund, vi alle nyder godt af. Indenfor de rammer politikerne udstikker.

Det altoverskyggende formål med vores arbejde er således at gøre den offentlige sektor bedre. Bedre at være ansat i, og bedre at være i kontakt med for alle danskere. Det er det, der driver mig, og det er det, der motiverer mine 400 kollegaer, som hver dag arbejder hårdt for at udvikle den offentlige sektor- ikke afvikle den, som koret af kritikere flittigt turnerer rundt med.

Vi gør lederne i den offentlige sektor bedre, vi efteruddanner og kompetenceudvikler medarbejderne, vi udvikler og drifter It systemer, laver statsregnskabet og så arbejder vi ikke mindst for at skabe en mere enkel og værdiskabende styring i den offentlige sektor, så der hele tiden er fokus på de vigtigste arbejdsopgaver. I sidste ende alt sammen til gavn for borgerne.

Derfor ærgrer det mig også, at påstande som dem Gry Inger Reiter fremfører overhovedet kan få plads i Politikens spalter. For ikke nok med, at hun øjensynligt helt uden viden om emnet udbreder sig om Moderniseringsstyrelsens medarbejdere, så bringer hun også en falsk påstand om den betalte spisepause til torvs, som kun bidrager til at kaste grus i de igangværende OK18 forhandlinger.

Finansministeriet hverken kan eller vil fjerne den betalte spisepause for de offentligt ansatte. Tvisten om den betalte spisepause handler udelukkende om spisepausens juridiske status. I Moderniseringsstyrelsen har vi den opfattelse, at retten følger af lokale kutymer, mens de faglige organisationer mener, at retten er overenskomstsikret. Vi har ikke stillet noget krav om, at den skal fjernes. Det er der intet nyt i, og det burde Gry Inger Reiter også være klar over.

Myterne om Moderniseringsstyrelsen og misforståelserne om motiverne hos dens dygtige medarbejdere florerer desværre i stor stil. Det tager ikke mange strøg med fingeren nedover Twitter- og Facebookfeedet at få øje på. De falske påstande og den udbredte motivtolkning kan vi næppe mane endegyldigt i jorden, men forhåbentlig kan vi blive enige om, at vi holder debatten på et sobert niveau og tager udgangspunkt i fakta.