Vestre Landsret afviser sag om medarbejder i Statens Administration omfattet af Bedre Balance I

02-03-2018

Vestre Landsret afviser sag om medarbejder i Statens Administration omfattet af Bedre balance I.

Vestre Landsret har den 2. marts 2018 afsagt dom i sagen anlagt af HK, der skulle afgøre hvor langt en medarbejder skulle tåle at få flyttet sit arbejdssted i forbindelse med geografisk flytning af en statslig institution.

Sagen drejer sig om en medarbejder bosat i Randers, hvis opgaver som led i Bedre Balance I, skulle flytte fra Viborg til Hjørring. Medarbejderen fik et varsel på 10,5 måned, som er et længere varsel end varslet i medfør af funktionærloven. Da medarbejderen havde været ansat et halvt år på tidspunktet for Bedre Balance I, havde medarbejderen ikke krav på godtgørelse i henhold til funktionærloven.

Under sagens forløb var medarbejderen blevet bortvist på grund af ulovlig udeblivelse. HK valgte ikke at prøve om bortvisningen var berettiget ved en faglig voldgift. Vestre Landsret har med afvisningen af sagen slået fast, at det fagretlige system ikke kunne omgås, og at medarbejderen måtte bære risikoen ved ikke at ville flytte arbejdssted.

Sagen havde endvidere ingen økonomisk værdi for medarbejderen, og en dom kunne ikke ændre de faktiske forhold for medarbejderen. Vestre Landsret fandt derfor, at medarbejderen ikke havde en retlig interesse i at få prøvet, om ændrin-gen i arbejdsforhold var mere, end medarbejderen skulle tåle. Vestre Landsret afviste derfor sagen.

Moderniseringsstyrelsen er tilfreds med resultatet, siger kontorchef Jesper Schaumburg-Müller

”Bedre Balance I og II medfører et omfattende antal flytninger af statslige arbejdspladser. Moderniseringsstyrelsen lægger stor vægt på, at processen i forbindelse med flytningen er ordentlig, og derfor har vi også fulgt denne sag med stor interesse.

Jeg er glad for, at Vestre Landsret har opretholdt den gældende retstilstand og i overensstemmelse med den fundet, at en medarbejder ikke opnår retlig interesse, når en dom ikke vil kunne ændre de faktiske forhold for medarbejderen.”

Med Vestre Landsrets afvisning af sagen har den tidligere afsagte dom ved byretten i Randers ingen virkning.

Læs afgørelsen fra Vestre Landsret i sin helhed (pdf)