Tæt på databeskyttelsesretten (GDPR) - E-læring på vej i Campus

21-03-2018
Digitale løsninger

Datatilsynet og Moderniseringsstyrelsen er i gang med at udvikle et e-læringskursus til Campus i databeskyttelsesretten (GDPR).

Kurset kan bruges af institutioner, der er tilsluttet Campus. Kurset bliver designet til at forberede medarbejderne og dermed organisationen på de nye regler.

Første e-læring klar den 25. maj

De første moduler af kurset forventes at være klar til forordningen finder anvendelse den 25. maj 2018 og de resterende moduler vil løbende blive frigivet derefter.

Kurset vil have en varighed på ca. 1 time og vil bestå af følgende moduler:

  • Databeskyttelse
  • Dataansvarlig databehandler
  • Hvornår må du behandle personoplysninger?
  • De registreredes rettigheder
  • Hvordan skal du passe på personoplysninger?
  • Hvad skal du ellers være opmærksom på
  • Test

For at understøtte kurset, kan institutioner med fordel anvende de nye kurser i informationssikkerhed og informationssikkerhed for ledere. Disse kurser vil være tilgængelige lige efter påske.

Spørgsmål til ovenstående bedes rettet til e-læringskonsulent Jesper H. Tøstesen, .