Stor interesse for Business Intelligence netværk

15-03-2018
Digitale løsninger

Interessen for Moderniseringsstyrelsens nye Business Intelligence (BI) netværk har været overvældende med mere end 100 tilmeldinger til første netværksmøde. I Moderniseringsstyrelsen glæder vi os til at facilitere et nyt netværk på tværs af hele staten med fokus på videndeling om BI-værktøjer, data, teknologi og de nyeste analysemetoder.

Moderniseringsstyrelsen har taget initiativ til et netværk for medarbejdere i staten, der arbejder ’hands on’ med Business Intelligence (BI). Netværkets ambition er at vidensdele på tværs af staten om bl.a. anvendelsen af data, værktøjer, teknologi, analysedesign, rapportering mv. 

”Vi er glade for dette initiativ. Dels ser vi potentiale i at sparre med andre statslige institutioner om udviklingen og driften af BI-løsninger. Dels ser vi potentiale i, at systemejeren (Moderniseringsstyrelsen) faciliterer og deltager i mødet, så fif – såvel som udviklingsønsker – til den eksisterende systemportefølje kan deles uformelt og nemt”, udtaler Charlotte Ginsberg, specialkonsulent i Skatteministeriet.

Første netværksmøde for statslige institutioner afholdt

Det første BI-netværksmøde for statslige institutioner blev afholdt som kickoff for alle i netværket den 14. marts i Moderniseringsstyrelsen. Her fik deltagerne mulighed for at høre administrationschef Lars Colding Laustrup fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortælle om, hvordan styrelsen arbejder strategisk med brug af data. Teamleder David Palsgaard fra Moderniseringsstyrelsen fortalte om hvordan Finansministeriets koncern bruger visningsplatformen Power BI til ledelsesinformation. 

""

Ét netværk bliver til flere

Med over 100 tilmeldte til netværket fra mere end 50 statslige institutioner, har det vist sig nødvendigt at dele deltagerne op i mindre grupper. Dette for ikke at miste den dynamik, som opnås i mindre netværk, hvor alle får mulighed for at byde ind.

”Vi er glade for den store interesse for netværket og ser frem til at facilitere mange spændende drøftelser og erfaringsudvekslinger i netværkene fremover. Vores ambition er at fungerer som katalysator for en datadrevet statslig sektor. Vi vil gerne både give netværksdeltagerne noget helt konkret med hjem hver gang vi mødes og inspirere med ny viden ude fra – både fra den private sektor og fra internationale trends og tendenser”, siger Maria Damborg Hald, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen.

Netværk for selvejende institutioner på vej

Også selvejesektoren har vist stor interesse for netværket med tilmeldinger fra mere end 20 selvejende institutioner. Pga. den store interesse har Moderniseringsstyrelsen besluttet at oprette et særligt netværk for selvejesektoren.

Der meldes snarest muligt en dato ud for første netværksmøde for de selvejende institutioner.

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) er kort fortalt en måde at anvende data til at give overblik over sin forretning.

Ved at indsamle de vigtigste data kan man fx ved hjælp af BI-værktøjer behandle data og præsentere data på en overskuelig måde, så det giver et solidt grundlag at styre sin forretning ud fra.

Læs mere om Moderniseringsstyrelsens arbejde med Business Intelligence i staten

Læs mere om BI-netværket