Status på overenskomstprocessen

02-03-2018

Finansministeriet har siden starten af januar været igennem et svært forhandlingsforløb med hhv. CFU og Akademikerne, hvor parterne har forsøgt at nå til enighed om et overenskomstresultat for de statslige ansatte.

Forhandlingsprocessen startede tilbage i december, hvor parterne udvekslede krav med efterfølgende sættemøder mellem innovationsministeren og hhv. CFU og Akademikerne. På sættemøderne meddelte de faglige organisationer, at der skulle være indledt reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid, før de egentlige overenskomstforhandlinger kunne igangsættes. Derfor brugte parterne de første 3 uger af januar på forhandlinger om lærernes arbejdstidsregler.

De faglige organisationer meddelte den 22. januar, at de var parate til at indlede de øvrige overenskomstforhandlinger, der ikke vedrører lærerarbejdstid. Parterne har derfor efterfølgende forhandlet om de generelle vilkår som løn, arbejdstid mv. samt hele Akademikerområdet.

Det afsluttende forhandlingsforløb blev indledt den 17. februar, hvor parterne forhandlede i seks døgn frem til den 23. februar, hvor CFU og Akademikerne meddelte, at forhandlingerne var brudt sammen.

Det har været et langt forhandlingsforløb, hvor Finansministeriet har arbejdet intenst på at finde løsninger med CFU og Akademikerne. Parterne opnåede enighed på en række områder, men der udestår stadig store knaster vedrørende den økonomiske ramme og spisepausen. Finansministeriet har rykket sig undervejs på begge punkter for at imødekomme CFU og Akademikerne.

Imidlertid har indrømmelserne ikke været tilstrækkelige til at imødekomme de faglige organisationers krav. De faglige organisationer vil derfor varsle strejke for deres medlemmer i de kommende dage. Samtidig vil forhandlingerne fortsætte i regi af forligsinstitutionen. Hvis parterne ikke bliver enige om et forhandlingsresultat i løbet af marts måned, kan en konflikt desværre blive en realitet i begyndelsen af april.

Moderniseringsstyrelsen vil løbende holde arbejdsgiverne orienteret om processen og lægge relevant materiale på hjemmesiden. Derudover kan I som arbejdsgivere altid henvende jer til Moderniseringsstyrelsen for rådgivning og vejledning.

Læs mere om Rådgivning og vejledning om overenskomstmæssige konflikter