Præcisering af bestillingsproceduren på medieovervågningsaftalen

23-03-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen indgik i 2017 en rammeaftale med Infomedia om levering af medieovervågning.

Efter aftalens ikrafttrædelse er Moderniseringsstyrelsen og Infomedia blevet uenige om det præcise indhold i grundpakken.

Parterne er nu nået til enighed, og det har ført til en præcisering af bestillingsproceduren (bilag 13). Alle bestillinger tager nu udgangspunkt i Infomedias til enhver tid gældende fulde medieliste, som vil være tilgængelig på Moderniseringsstyrelsens loginbeskyttede hjemmeside.

Priser og øvrige kontraktvilkår er tilgængelige på indkobsaftaler.modst.dk (loginbeskyttet). 

Under sagens forløb har Moderniseringsstyrelsen anbefalet institutionerne at videreføre deres lokale aftaler midlertidigt. Med sagens afslutning anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at aftalen tages i brug, når eksisterende lokale aftaler udløber eller skal ændres.

Kontakt din lokale koncernindkøber eller Jeppe Groot () i tilfælde af yderligere spørgsmål.