Ny supportfunktion under opbygning i Hjørring

09-03-2018
Digitale løsninger

Statens Administration i Hjørring forventer hen over sommeren 2018 at stå klar til at modtage supporthenvendelser om de fællesstatslige administrative it-systemer. Indtil da varetages opgaven af systemsupporten i København.

Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration er i fællesskab i fuld gang med at planlægge overdragelsen af arbejdsopgaver, der vedrører 1. linje support, fra Moderniseringsstyrelsens Center for Systemer til Statens Administration. I praksis betyder dette opbygning af en ny supportenhed i Hjørring. Den nye supportenhed vil være brugernes hovedindgang, når de har brug for hjælp til bl.a. RejsUd, IndFak, Navision Stat, SLS, HR-løn, Campus, LDV, SKS og på sigt det ny budgetsystem og HR-system. 

Det forventes at Statens Administration er klar til at tage imod henvendelser hen over sommeren 2018. Alle såkaldte ”Linje 1 henvendelser” vil således blive håndteret i Statens Administration ved årets udgang, i tæt samarbejde med både Moderniseringsstyrelsen og Statens It, der står for driften, udvikling og hosting af systemerne.

Ambitionen er at bygge en sammenhængende og strømlinet support – både i krydsfeltet mellem de forskellige systemer og på tværs af de tre styrelser.

Både Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration vil løbende orientere om forhold som påvirker brugerne af vores systemer direkte. Supporten i København vil frem imod den endelige opgaveoverdragelse hjælpe jer med at blive guidet det rette sted hen og vil svare på henvendelser så hurtigt som muligt. Til gengæld håber vi, at I vil bære over for lidt byggerod i processen.