Minister for offentlig innovation udpeger medlemmer til Lønningsrådet

01-03-2018

Lønningsrådet, der afgiver vejledende udtalelser til ministeren for offentlig innovation om spørgsmål på tjenestemandsområdet, har i dag fået ny sammensætning.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde har udpeget nye medlemmer af Lønningsrådet.

Lønningsrådet består af repræsentanter fra både statslige arbejdsgivere, centralorganisationerne og Folketinget. Frem til udgangen af februar 2022 har Lønningsrådet følgende sammensætning:

Formand

 • Direktør Poul Taankvist, Moderniseringsstyrelsen

Næstformand

 • Vicedirektør Linda Nordstrøm Nissen, Moderniseringsstyrelsen

Medlemmer

 • Afdelingschef Andreas Langsted, Justitsministeriet
 • Chef for løn- og personaleadministration Ulla Raun, DSB
 • Formand Flemming Vinter, OAO – Det Statslige Område
 • Formand Jesper Korsgaard Hansen, CO10
 • Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne
 • Formand Anders Bondo Christensen, Lærernes Centralorganisation
 • MF Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti
 • MF Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti
 • MF Jacob Jensen, Venstre
 • MF Hans Andersen, Venstre
 • MF Karen J. Klint, Socialdemokratiet
 • MF Finn Sørensen, Enhedslisten
 • MF Josephine Fock, Alternativet
 • MF Morten Østergaard, Radikale Venstre

Ved behandling af sager efter lov om statens tjenestemænd i Grønland suppleres Lønningsrådet med følgende medlemmer:

 • MF Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit
 • MF Aleqa Hammond, Uden for folketingsgrupperne
 • Specialkonsulent Kathrine Wibe, Moderniseringsstyrelsen
 • Forhandlingsdirektør Sofie Nilsson, Akademikerne

Hvis du er interesseret i at vide mere om Lønningsrådet, kan du læse Moderniseringsstyrelsens publikation om Lønningsrådet, der fortæller om rådets sammensætning, opgaver og sagsbehandling.

Publikationen Lønningsrådet kan findes her (pdf)