Managementkonsulentaftalen er indgået

13-03-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har den 7. marts 2018 indgået rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen (Managementkonsulentaftalen) med følgende ni konsulenthuse:

  • Accenture A/S
  • Ernst & Young P/S
  • Implement Consulting Group P/S
  • McKinsey & Company Denmark P/S
  • PA Consulting Group A/S
  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  • Qvartz P/S
  • Struensee & Co. Management Consulting A/S
  • The Boston Consulting Group Nordic AB

Kontraktmateriale samt vejledninger og skabeloner er tilgængelige på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Fortrolige oplysninger som max-priser vil være login beskyttede.