Vi hjælper medarbejderne videre: Tilbud om outplacement- og kompetenceudviklingsforløb

07-05-2018

Medarbejdere, som ikke ønsker at flytte med deres arbejdsplads i forbindelse med Bedre Balance II, har mulighed for at få et professionelt outplacement- eller kompetenceudviklingsforløb.

Med Moderniseringsstyrelsens rammeaftale kan de få god rådgivning til at komme videre til en ny arbejdsplads.

Outplacement: Kom hurtigt i job igen

Tilbuddet om outplacement betyder, at medarbejderne kan få professionel hjælp til at blive skarpe på jobsøgning. De får også konkret vejledning til muligheder for videre beskæftigelse efter deres afskedigelse ved at styrke dem gennem kompetenceafklaring. Det kan fx ske via personlig rådgivning, arbejde med en kompetenceprofil, CV, jobansøgning, redskaber til personlig planlægning, selvevaluering, jobsparring, karriererådgivning osv.

Kompetenceudvikling: En opkvalificering

Medarbejderne kan også få et relevant kompetenceudviklingsforløb til at videreuddanne sig med henblik på at øge muligheden for at kvalificere sig til et job hurtigst muligt.

Hjælp fra de bedste

Moderniseringsstyrelsen har gennemført et udbud, som betyder at disse tre professionelle leverandører kan hjælpe alle statens arbejdspladser, der ønsker at gøre brug af et outplacementforløb:

  • Hartmanns A/S
  • AS3 BtB A/S
  • Konsulenthuset Ballisager A/S

Økonomisk ramme udvidet

Regeringen har besluttet at afsætte op til 25.000 kr. til outplacement- eller kompetenceudviklingsforløb pr. medarbejder, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet som led i flytningen af statslige arbejdspladser. Dermed er rammen udvidet siden Bedre Balance I, hvor beløbet var 15.000. Den enkelte institution kan søge om refusion til kompetenceudvikling og outplacement fra Moderniseringsstyrelsen.