Syv anbefalinger til bedre dataunderstøttet økonomistyring på hospitalerne

02-05-2018
Økonomi Digitale løsninger

Ny analyse af danske hospitalers anvendelse af data til økonomistyring opstiller syv anbefalinger, som kan forbedre arbejdet med dataunderstøttelse.

Som led i et partnerskab mellem regionerne, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen er der foretaget en kortlægning og analyse af dataanvendelse til økonomistyring på hospitalerne. Analysen opstiller 7 konkrete anbefalinger til bedre dataanvendelse, bl.a. at dataløsninger til økonomistyring bedst udvikles i samspil med klinikkerne.

Som led i kortlægningen er der indsamlet 20 cases fra hospitalerne, som kan være med til at inspirere til konkrete løsninger til dataunderstøttelse af budget-, kapacitets- og effektstyringen.

Se mere og læs kortlægningen og casesamlingen