Statens Budgetsystem er klar til pilotdrift hos 10 pilotinstitutioner

23-05-2018
Digitale løsninger

Statens Budgetsystems første delleverance med grundlæggende funktionalitet til budgetlægning og udgiftsopfølgning er leveret og godkendt. Det betyder, at forberedelserne hos de 10 pilotinstitutioner, som skal tage budgetsystemet i brug fra den 7. juni, er i fuld gang.

Første delleverance godkendt

Budgetsystemets (SBS) første delleverance, som indeholder den grundlæggende funktionalitet til budgetlægning og udgiftsopfølgning, blev planmæssigt leveret den 1. maj. Testforløbet forud for afleveringen resulterede i ganske få ikke-kritiske fejl. Projektets styregruppe kunne derfor den 4. maj godkende den første af i alt 11 prøver.

Moderniseringsstyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke KMD og de to underleverandører; itelligence og Vision-Management for en dedikeret indsats og en første delleverance af høj kvalitet.

Forberedelser i pilotinstitutionerne

De 10 pilotinstitutioner er i fuld gang med at forberede og opsætte SBS i deres økonomifunktioner. De centrale opgaver lige nu er at sætte systemet op med institutionens egne registreringsrammer, fastlægge workflows, definere roller og rettigheder samt at få indlæst data og opsætte integrationerne til bl.a. Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS).

Go-live 7. juni

Systemopsætning og uddannelse i pilotinstitutionerne skal være klar og gennemført inden den 7. juni, hvor pilotinstitutionerne tager systemet i brug og udarbejder den første månedsopfølgning i det nye budgetsystem på baggrund af regnskabet for maj.

Læs mere og følg med i budgetsystemets fremdrift på projektets sider