Nyt fra BI-netværkene for statslige – og selvejende institutioner

23-05-2018
Digitale løsninger

I juni afholdes de første møder i de seks grupper i BI-netværket. Fokus på møderne vil være, at deltagerne lærer hinanden at kende i grupperne og sparrer om aktuelle emner i arbejdet med business intelligence (BI).

BI-netværket består af fire netværksgrupper for deltagere fra statslige institutioner samt to grupper for deltagere fra selvejende institutioner.

I juni bliver første runde af møder i de enkelte grupper afholdt, og dagsordenen omfatter datasikkerhed, samt hvordan man kommer godt i gang med at anvende Power BI. Deltagerne vil blive inspireret med ny viden udefra samt få konkrete redskaber og ideer med hjem.

I Moderniseringsstyrelsen glæder vi os til at facilitere netværket og ambitionen er, at de statslige og selvejende institutioner kan vidensdele om anvendelsen af data samt dele erfaringer med BI-værktøjer, rapportering, teknologi, analysemetoder mv.

Vil du vide mere?

Der blev afholdt kickoff møder for de statslige og selvejende institutioner i Moderniseringsstyrelsen henholdsvis d. 14. marts og 19. april.

På grund af overvældende interesse har det været nødvendigt at sætte en begrænsning på to deltagere per institution. Det er naturligvis op til den enkelte institution at beslutte hvem, der repræsenterer institutionen i netværket.

Vil du vide mere, eller har du input/spørgsmål, kan du kontakte specialkonsulent Line Laudrup, 3395 1967 /

Læs mere om Moderniseringsstyrelsens arbejde med Business Intelligence i staten

Læs mere om BI-netværket