Ny kortlægning af økonomistyringskompetencer på hospitaler

02-05-2018
Økonomi

Ny kortlægning af økonomistyringskompetencer hos afdelingsledelser på danske hospitaler viser ønske om at styrke kompetencerne bl.a. i forhold til at prioritere og styre økonomi og aktiviteter.

Som led i et partnerskab mellem regionerne, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen er der gennemført en kortlægning af økonomistyringskompetencer på landets hospitaler. Kortlægningen viser, at de økonomiansvarlige på hospitalerne oplever, at kompetencerne hos afdelingsledelserne kan styrkes, særligt når det vedrører at prioritere og styre økonomi og aktiviteter.

Som led i kortlægningen er der indsamlet 14 cases til inspiration, som viser, hvordan forskellige hospitaler arbejder med kompetenceudvikling inden for økonomistyring.

Se mere og læs kortlægningen og casesamlingen