Forlig sikrer udvikling af statslige arbejdspladser

04-05-2018

Med sidste weekends OK18 forlig mellem Finansministeriet og CFU og Akademikerne er de statslige arbejdspladser godt rustet til fremtiden.

Der er tale om et afbalanceret forlig, der indeholder en række forbedringer på de statslige arbejdspladser. Eksempelvis er der aftalt markante lønforbedringer til lærlinge og elever, og karrierevejene for akademikere i staten er blevet flere blandt andet med oprettelse af en ny chefkonsulentstilling.

Hermed følger en oversigt over de vigtigste emner:

  • Forbedring af reallønnen. Der er aftalt generelle lønstigning på 6,1 procent inden for en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent. 
  • Oprettelse af en individuel kompetencefond. Fonden skal understøtte udviklingen af de kompetencer, der bliver efterspurgt lokalt på de statslige arbejdspladser og på et moderne arbejdsmarked i øvrigt.
  • Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Parterne er enige om at udvikle og tilbyde en frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø.
  • Lokalt samarbejde sikres. Samarbejdssekretariat videreføres i overenskomstperioden og bistår med rådgivning, kurser og konkret sparring til fremme af det lokale samarbejde.  
  • To nye chefaftaler.  Aftalerne forenkler og moderniserer løn- og ansættelsesvilkårene for chefer på visse selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner.
  • Chefkonsulenter med personaleledelse. Der oprettes i Akademikeroverenskomsten en ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Samtidigt bliver det nemmere at oprette senior- og specialkonsulentstillinger. 
  • Lærlinge og elever i staten får stort lønløft. CFU forliget giver lærlinge i staten en lønstigning på op til 20 procent af den nuværende statslige sats. Det bliver derved mere attraktivt at blive lærling eller elev i staten.
  • Bedre vilkår for medarbejdere på udflyttede arbejdspladser. Nye lønsystemer giver mulighed for at yde udligningstillæg ved geografisk flytning af institutioner
  • Betalt spisepause. Retten til betalt spisepause, hvor den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren, fremgår nu af tjenestemændenes arbejdstidsaftale og akademikeroverenskomsten.

Begge forlig kan læses i deres helhed her