Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april 2018

23-05-2018

Lønoversigten pr. 1. april vil udkomme i løbet af juni.

For tiden har Moderniseringsstyrelsen en del henvendelser om, hvornår Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april 2018 udkommer.

Lønoversigten vil udkomme i løbet af juni, når afstemningen om OK18 er afsluttet.

Resulterer afstemningen den 4. juni 2018 i et ja, så vil der komme en elektronisk version af lønoversigten på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Samtidig vil lønoversigten blive sendt til trykning og kan udkomme i papirudgave senere i juni.