Vidste du, at det i Statens HR-Løsning vil kunne registreres, hvilke medarbejdere, der har fået udleveret en motorsav?

17-05-2018
Digitale løsninger

Statens HR-Løsning omfatter et effekthåndteringsmodul. Modulet skal gøre administrationen af effekter nemmere og give et overblik over udleverede effekter. Modulet vil derfor samtidig være med til at sikre, at der er et godt overblik over, hvad der skal leveres tilbage, når en medarbejder forlader sit job.

Hvilke effekter tænker vi på?

Umiddelbart kommer man i tanke om telefoner og PC’ere, men vi er sikre på, at institutionerne også vil have glæde af at registrere, hvem der har fået udleveret adgangskort, betalingskort, forskellige typer af abonnementer, værktøj, særlige former for tøj osv.

Hvordan kommer det til at fungere?

Effekthåndteringsmodulet i HR-Løsningen gør det muligt at slå op, hvem der har fået tildelt hvilke effekter. Som medarbejder får du også mulighed for at slå op på din egen profil, så du altid selv kan tjekke hvilke effekter, der er registreret til dig.

Hvordan får vi en økonomisk gevinst ud af effekthåndteringsmodulet?

Brugerinddragelse undervejs i projektperioden har vist, at det i dag er svært at have et totalt overblik over de effekter, der udleveres, fordi opgaven ofte er fordelt på flere personer, som også ofte sidder udenfor HR og registrerer effekterne i lokale oversigter. Når en medarbejder holder op, skal alle have besked, og lister over udleverede effekter skal tjekkes.

Med løsningen bliver der skabt et bedre overblik, og når en medarbejder siger op, vil et tjek på medarbejderen vise, hvilke effekter der skal afleveres.

Med løsningen kan der trækkes rapporter, som viser hvor mange mobiletelefoner, der er udleveret, og hvem der fx har fået udleveret kreditkort.

Hvornår får I adgang til løsningen?

HR-Løsningen skal udrulles til de statslige institutioner på nær institutioner, som anvender SAP. 1. piloten starter efter sommerferien 2018, og udrulningen sker i bølger frem til 2020.

En tidsplan for bølgeimplementeringen forventes offentliggjort inden sommerferien 2018.