De statslige arbejdsgivere skal sikre sig, at de er berettiget til at forhandle

07-05-2018

Når de statslige arbejdsgivere modtager en forhandlingsanmodning fra de faglige organisationer, skal arbejdsgiverne sikre sig, at de er forhandlingsberettigede i overensstemmelse med den relevante overenskomst.

Det er budskabet fra Moderniseringsstyrelsen, efter voldgiftsretten den 10. april 2018 har afsagt delafgørelse i en sag, der vedrører berettigelsen af en bortvisning.

Voldgiftsretten tog stilling til, om sagen skulle afvises, fordi den faglige organisation ikke havde fulgt reglerne om, hvordan en sag skal anlægges, jf. § 19 i Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).

Efter fællesoverenskomsten kan en faglig organisation kræve først at få en bortvisnings berettigelse forhandlet mellem overenskomstens/organisationsaftalens parter, og derefter kræve bortvisningens berettigelse behandlet ved faglig voldgift.

Standpunkter og forløb

Moderniseringsstyrelsen havde i den konkrete sag nedlagt påstand om afvisning. Styrelsen havde som part i overenskomsten ikke modtaget en anmodning om central forhandling fra den forhandlingsberettigede organisation. Der var derfor ikke afholdt en central forhandling mellem de forhandlingsberettigede parter.

Den faglige organisation havde i stedet inden for fristen fremsendt en forhandlingsbegæring til den lokale arbejdsgiver med henvisning til overenskomstens § 19. Efterfølgende deltog den lokale arbejdsgiver med en advokat i et møde med den faglige organisation.

Opmanden nåede frem til, at den faglige organisations forhandlingsanmodning skulle forstås som en anmodning om forhandling med henblik på at kunne føre sagen videre ved det fagretlige system. Den faglige organisation var derfor berettiget til at forvente, at den lokale arbejdsgiver sørgede for at inddrage Moderniseringsstyrelsen.  

Opmanden tilkendegav, at den faglige organisation og den lokale arbejdsgiver ”burde have sikret sig, at Moderniseringsstyrelsen var repræsenteret – evt. ved delegation – på forhandlingsmødet den 21. februar 2017. Det forhold, at dette ikke skete, kan imidlertid ikke føre til sagens afvisning. Der foreligger således fejl på begge sider[…]”

Budskab til statslige arbejdsgivere

Moderniseringsstyrelsen kunne således ikke afvise den konkrete sag om bortvisningens berettigelse, selvom der ikke havde været afholdt en central forhandling i overensstemmelse med fællesoverenskomstens regler.

Resultatet giver kontorchef Jesper Schaumburg-Müller i Moderniseringsstyrelsen anledning til at komme med et budskab til de statslige arbejdsgivere:

Det er vigtigt, at sagerne bliver behandlet i overensstemmelse med overenskomsterne. Når de statslige arbejdsgivere modtager en forhandlingsanmodning fra de faglige organisationer, skal arbejdsgiverne sikre sig, at de er forhandlingsberettigede i overensstemmelse med den relevante overenskomst. I det fagretlige system skal sager om afskedigelse og sager om bortvisning ikke håndteres på samme måde. Det skal arbejdsgiverne være opmærksomme på.

Jesper Schaumburg-Müller, kontorchef

Læs voldgiftsrettens delafgørelse (pdf)