Udbud af statens Oracle-programmer

29-06-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om udbud af vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer.

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet torsdag den 5. juli 2018, kl. 13:00 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle ansøgere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til
, om de agter at deltage i orienteringsmødet og med hvilket antal deltagere (antal deltagere bedes begrænset til maksimalt to).

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og afgivelse af anmodning om prækvalifikation skal ske elektronisk.

Læs mere om udbuddet på den særlige udbudshjemmeside ethics.dk

Tilbudsgiver kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden. Sidste frist for modtagelse af anmodning om prækvalifikation er torsdag den 16. august 2018, kl. 16:00.