Pligt til orientering af tillidsrepræsentanten i forbindelse med påtænkt afskedigelse

25-06-2018

En ny voldgiftskendelse fastslår, at tillidsrepræsentanten skal orienteres om navne på medarbejdere, der påtænkes afskediget.

Det følger af orienteringspligten i tillidsrepræsentantaftalen ved forestående afskedigelser. Orienteringen skal ske samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen selv orienteres.

Kendelsen blev afsagt ved faglig voldgift den 11. juni 2018 i en sag, der omhandlede rækkevidden af orienteringspligten.

 

Læs Moderniseringsstyrelsens opsummering af voldgiftskendelsen her

Download voldgiftsrettens kendelse som PDF